دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان را باید یک دیدار خاص و ویژه برای برانکو و شاگردانش دانست، چرا که برای اولین بار است که برانکو در لیگ شانزدهم، بدون بیرانوند در مسابقه ای ترکیب تیم را اعلام می کند.

 برانکو در این بازی که بیرانوند را در اختیار ندارد، باید به این موضوع توجه می کرد که دیگر نباید با رامین رضاییان تا این حد لجبازی را ادامه بدهد تا بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند چرا که ممکن است در صورت عدم نتیجه گیری در این بازی، موج بزرگی از اعتراضات را بوجود بیاورد و تیم پرسپولیس را وارد حاشیه ای کند که بیرون رفتن از آن بسیار سخت خواهد بود.