مهاجم آقاى گل سرخپوشان که خود را مهیاى دیدار امروز تیمش مقابل نفت آبادان مى کند، اتفاقات شب گذشته در هتل این تیم و درگیرى لفظى با سرپرست این باشگاه را به طور کل تکذیب کرد و آن را حاشیه سازى از سوى رسانه ها خواند.

 

طارمى که از ساعت ٢٠ شب گذشته تمام اخبار سایت هاى رسمى و فضاى مجازى را به خودش در خصوص بحث با مدیریت باشگاه و ترک چند دقیقه اى هتل محل اردوى سرخپوشان اختصاص داده بود، صبح امروز و بعد از آرام شدن اوضاع با انتشار پیامى ضمن تکذیب اتفاقات رخ داده، آن را به رسانه ها منسوب کرد و در ادامه از هوادان درخواست کرد براى حمایت از این تیم امروز به استادیوم بیایند.