آخرین باری که ما فینال را تجربه کردیم مربوط به بازی سال 1356 بود که در مسابقات جوانان آسیا در تهران برابر تیم ملی فوتبال عراق ودر میدان فینال 4-3 باختیم.

 

ایران امسال به فینال نرسید و حالا مابرای رسیدن به فینال هم باید یک مقطع 2 ساله را تجربه کنیم،2 سال دیگر هم فاصله بین فینال 1977 یعنی سال 1356 تا سال 1397 به 41 سال بسیار تلخ خواهد رسید.