کریستیانو رونالدو به شرطی تزریق ژل و بوتاکس را پذیرفته بود که آنقدر مشخص و واضح نباشد تا این موضوع رسانه‌ای شود. این تزریق خیلی زود رسانه‌ای شد و گفته می‌شود منشی پزشک رونالدو با انتشار تصویری از کریس در این مساله دخیل بوده است.

رونالدو از داشتن گونه‌های استخوانی بسیار نگران است و دوست ندارد صورتش همخوانی با سن یا عضلات گردن و ماهیچه‌ها نداشته باشد، او به تازگی و گویا برای سومین بار دست به عمل جراحی صورت و تزریق ژل زده که این بار با رسانه‌ای شدن آن بسیار دلخور به نظر می‌رسد.