غلامحسین پیروانی درگفت و گویی، درباره بازگشتش به فجرسپاسی، برنامه هایش برای این تیم و آینده تیم اول شیراز صحبت هایی را انجام داد که ماحصل آن را در ادامه می خوانید:

آمدم تا فجرسپاسی را بلند کنم

من آمدم تا تکلیفم را انجام دهم. تیم فجرسپاسی در قعرجدول قرار دارد و آمده ایم تا همه کمک کنیم تا تیم را دوباره بلند کنیم. انشاءالله همه مسئولان شهری و مردم شیراز کمک کنند تا بتوانیم روزهای خوبی را رقم بزنیم.

قصد بازگشت به فوتبال را نداشتم

فجرسپاسی تیم شهید است و اگر تیم شهید نبود، هرگز برنمی گشتم. من اصلا قصد بازگشت به فوتبال را نداشتم اما به عشق فجرسپاسی و مردم شیراز این کار را انجام دادم. هرچه بلدم برای فجر می گذارم و امیدوارم روزهای خوبی را رقم بزنیم.

کارخانه بازیکن سازی را راه می اندازیم

فجرسپاسی خانه خودم است. امروز به تمرین می روم تا تیم را ببینم و با بازیکنان آشنا شوم. باید برنامه ریزی انجام دهیم تا شرایط بهبود پیدا کند. دوست دارم فجرسپاسی همان تیمی باشد که همه آن را به یاد دارند. ما زمان کارخانه بازیکن سازی فوتبال ایران بودیم و باید این کارخانه را دوباره راه بیندازیم.

دوباره یقه سرخابی ها را می گیریم

برنامه بلند مدتی داریم تا فجرسپاسی به جایگاه واقعی اش برگردد. باید روی پایه ها کار کنیم و جوانان را دور هم جمع کنیم. انشاءالله دوباره همان تیمی می شویم که یقه سرخابی ها را می گرفت.