علیرضا منصوریان برای اینکه هافبک ها را دقیقا متوجه خواسته اش کند، در تمرینات استقلال مثل یک بازیکن حاضر می شود تا در همان زمین دقیقا به بازیکنان بگویند چه می خواهد و باید چه شکلی بازی کنند. منصوریان در نفت تهران هم از این کارها می کرد. هر زمانی که می خواست یک نکته را دقیق تر به بازیکنان بگوید، به زمین می رفت و پا به پای آنها تمرین می کرد و در طول تمرین می گفت چه کاری کنند و چه کاری نکنند. در تمرینات اخیر استقلال منصوریان بیشتر با مجتبی حقدوست، فرشید اسماعیلی، جابر انصاری، فرشید کریمی و امید ابراهیمی صحبت می کرد. منصوریان در طول تمرین می گفت: «به توپ تقه بزنید. باید توپ را در نقاط مختلف زمین ببریم و این کار هافبک هاست. این گیر را رفع کنیم خیلی از مشکلات حل می شود...»