غیر از گل مهم فرشاد احمدزاده، شاید مهمترین دستاورد پرسپولیس از بازی با استقلال خوزستان در اهواز، بازگشت رامین رضاییان به میدان بود؛ آنچه به منزله پایان دوران تنبیه این بازیکن و افزوده شدن او به برنامه‌های تاکتیکی برانکو تلقی می‌شود. رامین در حدود 10 دقیقه‌ای که بازی کرد، نمایش موثر و پرهیجانی داشت.