بعد از آنکه اولین پنالتی فصل پرسپولیس را هفته گذشته حسین ماهینی برابر نفت تهران به گل تبدیل کرد، این امید برای هواداران به وجود آمد که عادت زشت پنالتی خراب کردن از سر سرخ‌ها افتاده، اما خود ماهینی این هفته دومین پنالتی فصل را برابر استقلال خوزستان از دست داد تا معلوم شود این قصه کماکان ادامه دارد!