در حالیکه منازعات رسانه ای میان پرسپولیس و استقلال در فضای مجازی همواره دیده می شود،این درگیری در ماههای اخیر در سطح دو روزنامه  منتسب به هواداران هم دیده می شود.

در این حال،استقلال جوان امروز در مطلبی پرحاشیه کنایه های تندی را به پرسپولیسی ها زده است که در ادامه می آید:

استقلال - پرسپولیس