کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر را به شرح زیر اعلام کرد: 

ذوب آهن: مهدی  مهدی پور

ماشین سازی: امین قاسمی نژاد

صبای قم: محمد هاشم بیک زاده

پدیده مشهد: فریبرز گرامی

پیکان تهران: سیاوش یزدانی مقدم

سایپا: فلیپ التر الساندرو

سیاه جامگان: منصور شفیعی جعفر آباد( مربی)