رامین رضاییان با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود برای بیرانوند کری‌خواند.در این فیلم که به تمرین کاشته در تمرینات پرسپولیس اختصاص دارد رامین رضاییان یکی دو بار با کاشته های دقیقش دروازه بان تیم ملی را مغلوب کرده است. او با انتشار این ویدئو نوشت:«علی جان درسته خیلی دروازبان خوبی هستی و الان گلر ١ ایرانی... ولی یادت باشه کی بهت کاشته میزنه... در ضمن این یک شوخی بود با علی اقا»