رامین رضاییان در واکنش به اظهارات جنجالی سرتن چوک عنوان کرد:

دوستان و طرفداران خوب پرسپولیس ؛ از حمایت ها و محبت بی شائبة و فوق العاده شمامتشکرم .اما در پاسخ به سئوال شما ؛ آن چه که به عنوان إظهار نظر دستیار آقای برانکو منتشر شده، جمله ایست که به ایشان منتسب شده و شاید حقیقت نداشته باشد و اگه حقیقت داشته باشه من به عشق شما هوادارا سکوت میکنم و فعلا هیچ جوابی به ایشان نمیدم...

پس من بی توجه به حرفهایی از این دست کار خودم را می کنم و منتظر فرصت می مانم . شما هم فقط پشت تیم باشید که سال ، سال قهرمانی است... پیشکسوت های بزرگ پرسپولیس و هوادارا بزرگ دستتون رو میبوسم دوستون دارم..❤️❤️