این بازیکن 21 ساله به نظر حاضر به تمدید قرارداد خود نشده است و با توجه به اینکه قراردادش در ژوئن 2018 به پایان می رسد احتمال فروشش به تیمی دیگر وجود دارد.

در این بین یوونتوس به این بازیکن علاقه نشان داده است و در صورت عدم تمدید قرارداد این بازیکن، تیم ایتالیایی می تواند با قیمتی مناسب این بازیکن را جذب کند.