با گذشت دو روز از بازی ایران و کره جنوبی همچنان تصاویر جالبی از حاشیه این بازی منتشر می شود.

تصاویری که به نظر می آید سوای اتفاقات جریان بازی، به خودی خود قابل بحث است.

برای مثال، یک دختر کره ای که سه شنبه شب در ورزشگاه آزادی حضور یافته بود، پیغام عجیبی برای کارلوس کی روش داشت.

او که همراه پدر ایرانی و مادر کره ای اش در ورزشگاه حضور یافته بود، از طرفداران پرسپولیس بود.

ظاهرا منازعه ماه های اخیر کی روش و برانکو برای این دختر هوادار هنوز ناراحت کننده تلقی می شود.

این در حالی است که ملی پوشان پرسپولیس جایگاه تثبیت شده ای در تفکرات کی روش دارند.