تصاویر خاطره انگیز پس از پیروزی تیم ملی و در حاشیه دیدار با کره ثبت شد که می بینید:

کی روش

کی روش