حتی خود سرمربی تیم ملی ایران هم با وجود اطلاعات کافی از آمادگی شاگردانش (همانطور که در کنفرانس مطبوعاتی‌اش گفت) برای انتخاب 11 نفر اصلی دچار سردرد است. پس با این حساب پیش بینی اینکه کدامیک از بازیکنان تیم ملی این فرصت را خواهد داشت تا در یکی از مهیج‌ترین نبردهای تاریخ ایران و کره، افتخار پوشیدن پیراهن ایران را به‌دست بیاورد، کار بسیار سخت و مشکلی است.

 

در فاصله یک روز مانده تا بازی با کره تحریریه ورزش سه پیش بینی خود از ترکیب احتمالی ایران در این بازی سرنوشت ساز را انجام داد که در زیر ترکیب‌های متفاوتی از تیم ملی را می‌بینید. شما هم می‌توانید با این پیش بینی در خصوص ترکیب احتمالی ایران با ما همراه باشید:

 

پژمان راهبر: 1-4-1-4

 

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، میلاد محمدی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی، مهدی ترابی، مسعود شجاعی، مهدی طارمی و رضا قوچان نژاد (سردار آزمون)

 

بهروز احمدی: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، سعید عزت اللهی، آندرانیک تیموریان، اشکان دژاگه، عیلرضا جهانبخش، وحید امیری و رضا قوچان نژاد.

 

علی هاشمی: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، میلاد محمدی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، آندرانیک تیموریان، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه، وحید امیری و رضا قوچان نژاد.

 

فرزام محمد علیها: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، وحید امیری و سردار آزمون.

 

 

حمید ابراهیمی: 2-4-4

 

علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، رامین رضاییان، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی، اشکان دژآگه، رضا قوچان نژاد و سردار آزمون.

 

امیر صادقی پناه: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، اشکان دژاگه، وحید امیری، مسعود شجاعی و رضا قوچان نژاد.

 

محمدرضا فرهمند: 1-2-3-4

 

علیرضا بیرانوند، میلاد محمدی، سید جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، اشکان دژاگه، علیرضا جهانبخش، مسعود شجاعی و رضا قوچان نژاد.

 

امیرحسین خیرخواه: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، آندارنیک تیموریان، سعید عزت اللهی، مهدی طارمی، مسعود شجاعی، اشکان دژاگه و رضا قوچان نژاد.

 

میلاد احمدی: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، سید جلال، پورعلی گنجی، رامین رضاییان، آندرانیک تیموریان، سعید عزت الهی، وحید امیری، اشکان دژاگه، مهدی طارمی و رضا قوچان نژاد.

 

محمد جواد حجتی: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضاییان، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهی، وحید امیری،  مسعود شجاعی،  مهدی طارمی و سردار آزمون.

 

 

احسان اکبری: 1-4-1-4

 

علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، رامین رضائیان، میلاد محمدی، سعید عزت الهی، مسعود شجاعی، علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه، مهدی طارمی و سردار آزمون.

 

محمد چهرقانی: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی‌گنجی، سید جلال حسینی، رامین رضائیان، میلاد محمدی، آندرانیک تیموریان، سعید عزت‌اللهی، علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه، مسعود شجاعی و رضا قوچان‌نژاد

 

احمدرضا خلیلی: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی‌گنجی، سیدجلال حسینی، رامین رضاییان، میلاد محمدی، آندرانیک تیموریان،  سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی، علیرضا جهانبخش، اشکان دژاگه و رضا قوچان‌نژاد.

 

امیر حسینی1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، احسان حاج صفی، سید جلال، پورعلی گنجی، رامین رضاییان، آندرانیک تیموریان، سعید عزت الهی، وحید امیری، اشکان دژاگه، مهدی طارمی و رضا قوچان نژاد.

 

آریا فاطمی مقدم: 1-3-2-4

 

علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، سیدجلال حسینی، میلاد محمدی، رامین رضاییان، سعید عزت اللهی، احسان حاج صفی، وحید امیری، مسعود شجاعی، مهدی طارمی، سرادر آزمون