پرتغالی ها که میهمان جزایر فارو بودند، در همان نیمه اول و با درخشش آدرین سیلوا که سه گل وارد دروازه حریف کرد، برتری شان را به میزبان دیکته کردند.

در نیمه دوم هم کریس رونالدو، ژوائو موتینیو و خوان کانسلو سه بار دیگر دروازه جزایر فارو را باز کردند تا پرتغال در این دیدار به یک پیروزی پرگل برسد.