فرزانه پس از تایید این خبر گفت: بله پس از شکست برابر نساجی با همکارانم مشورت کردم و به این نتیجه رسیدم که از ادامه فعالیت در استقلال اهواز استعفا دهم.

سرمربی استقلال اهواز در مورد دلیل استعفای خود گفت: در واقع ما چند روز مانده به آغاز لیگ تیم جوان و خوبی را از بازیکنان مستعد دور هم جمع کردیم ولی مشکلات مالی مانع نتیجه گیری تیم می شد که این موضوع نمی توانست برای رزومه کاری من خوب باشد. به همین دلیل استعفایم را تقدیم مدیران باشگاه کردم و آنها نیز پذیرفتند تا به خوبی و خوشی از تیم جدا شوم.

کاپیتان سابق استقلال اهواز در پایان افزود: این تیم بازیکنان جوان و آینده داری دارد و امیدوارم که موفق شود و شاهد درخشش آنها در این تیم و ادامه فعالیت حرفه ای شان باشم.