پنجشنبه ای که گذشت رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال در محل تمرین آبی پوشان حاضر شد. 

او در حالی به ورزشگاه آمده بود که سوار بر یک خودوری چینی بود. جالب است بدانید که جزو همان خودروهایی بود که فصل قبل اسپانسر استقلال به جای قرارداد می خواست به بازیکنان بدهد.
البته برخی از بازیکنان استقلال این خودروها را قبول کردند و برخی هم حاضر نشدند که این آنها را جای پول بگیرند.