هوادار نساجی در بازی امروز مقابل استقلال اهواز سکته کرد.

یکی از هواداران نساجی قائمشهر در اواسط بازی امروز مقابل استقلال اهواز،دچار سکته قلبی شد.

پس از این اتفاق،آمبولانس این هوادار را به بیمارستان منتقل کرد.