روزبه چشمی در تمرین امروز استقلال حضور پیدا کرد و درباره زمان بازگشتش و روند درمانش با منصوریان صحبت کرد. سرمربی استقلال چشم امیدش به روزی است که چشمی در میانه میدان استقلال به میدان برود تا خیال او هم راحت تر شود.

 

67cfd15e-a846-4874-8ef8-f6f5f6dd07aa