عشق به پرسپولیس در وجود حسین هدایتی غیرقابل انکار است و بدون تعارف می شود گفت عشقی است که بدون چشمداشت و تنها به خاطر رضایت دل خود و آوردن لبخند برلبان هواداران به وجود آمده است.

او همیشه یک طرفه به این تیم مردمی کمک کرده است بدون این که توقعی داشته باشد( تا آن جایی که ما خبر داریم) اما همین حاج حسین بعضی وقت ها کارهایی می کند که از او بعید است و نمی شود گفت که عشق در میان است و باید هر کاری کرد!

او 200 هزار یورو برای جذب کولچ داده ولی آن چه که به این بازیکن داده شده است 35 هزار یورو بوده و معلوم نیست بر سر 165 هزار دیگه که بیش از 500 میلیون تومان می شود چه آمده است!

البته در هر زمینه ای هم که هزینه شده باشد باز هم دلیلی بر این نمی شود که بخواهد از هدایتی سواستفاده شود و این موضوع قابل پیگیری است.