با اینکه تمرینات پرسپولیس ماه‌هاست به خاطر شرایط نامطلوب چمن ورزشگاه درفشی‌فر در ورزشگاه دیگری به نام شهید کاظمی که هدیه شهردار تهران به باشگاه پرسپولیس است،‌ برگزار می‌شود، اما هیچ اقدامی برای کشت چمن جدید و تغییر شرایط در ورزشگاه درفشی‌فر انجام نشده است.

در این مورد، حسین خبیری مدیر مجموعه درفشی‌فر گفت: کارهایی که باید انجام می‌دادیم، نیاز به زمان داشت. در واقع باید فصل کشت چمن می‌رسید. اگر در تابستان این اتفاق رخ می‌داد، چمن می‌سوخت و هزینه اضافی بود ولی حالا که هوا رو به خنکی گذاشته، می‌توانیم چمن را بکاریم و کارها را جلو ببریم.