تمرین امروز استقلال را باید متفاوت تر از همیشه دانست، جایی که منصوریان تصمیم گرفت براساس قومیت بازیکنان آن ها را تقسیم کرد.

 امروز علیرضا منصوریان به تفکیک قومیت بازیکنان را در زمین جدا کرد و بازیکنان شهرهای مختلف باید با هم تنیس فوتبال بازی می‌کردند. در این تمرین بختیار رحمانی، کاوه رضایی و امین حاج‌محمدی در یک تیم حضور داشتند و علیرضا منصوریان، علی چینی و آرش افشین تیم دیگری را تشکیل دادند و جالب اینجا بود که سرمربی استقلال در این بازی شکست خورد.

بیشتر بازیکنان استقلال بعد از انجام تنیس فوتبال به کارهای کششی پرداختند و بعد از آن زمین شماره 2 آزادی را ترک کردند.