دست‌کم تا لحظه تنظیم این مطلب اما، پرسپولیسی‌ها اصرار دارند بدون بازیکنان ملی‌پوش به مصاف این تیم نمی‌روند! مشخص نیست برانکو از چه چیزی هراس دارد و چرا حاضر نیست حداقل در این بازی حذفی به بازیکنان پشت خط مانده‌ای مثل گلر کروات، گولچ، یانسکی اوکراینی، حامد آقایی، شهاب زاهدی و کرملاچعب میدان بدهد؟ اگر قرار است اینجا هم نوبت به جوان‌ترها و ذخیره‌ها نرسد، پس کی قرار است آنها محک بخورند و برای مواقع اضطراری آماده شوند؟