در پایان بازی پرسپولیس و سپاهان، محسن مسلمان بازیکنان تیم را به سمت هواداران برد تا با آنها خوشحالی تازه معروف شده به "شادی ایسلندی" را انجام بدهد.

در پایان بازی پرسپولیس و سپاهان، محسن مسلمان بازیکنان تیم را به سمت هواداران برد تا با آنها خوشحالی تازه معروف شده به «شادی ایسلندی» را انجام بدهد. او سردسته این حرکت در پرسپولیس است. تصاویری از همین سبک شادی به رهبری مسلمان در پایان بازی با سپاهان و البته مسابقه هفته چهارم برابر صبا را می‌بینید.