پس از نام های مشهد و سیاه جامگان، مسئولان تیم مشهدی به دنبال نام جدید برای تیم شان هستند، این اتفاق که قرار بود پیش از برگزاری بازی هفته پنجم این تیم بیفتد تاکنون اتفاق نیفتاده است.

 

در میان نام های پیشنهادی، نام پرسپولیس مشهد نیز یکی از گزینه های محتمل بود که گویا به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم منتفی شده است.

 

مدیرعامل سیاه جامگان، علی عباسی با تایید این مطلب در این باره گفت: تغییر نام تیم، روند اداری دارد که باید گذرانده شود، چند نام مدنظر داریم که البته پس از مدنظر قرار دادن نظرات هواداران آنها را اعلام خواهیم کرد.

 

عباسی درباره نام پرسپولیس گفت: بله این اسم نیز مدنظر ما بود اما ابتدا باید مجوزهای این نام را می گرفتیم و بعد روی آن فکر می کردیم، مجوزها صادر نشدند و فعلا این نام از لیست مورد نظر ما خارج شده است.