این داور بازنشسته فوتبال ایران درباره صحنه پنالتی روی بختیار رحمانی گفت: حاج ملک در این صحنه دچار اشتباه شد و اگر قرار بود این صحنه پنالتی باشد در هر مسابقه فوتبال دهها پنالتی اتفاق می افتد.
 
مظفری همچنین معتقد است این پنالتی باید تکرار می شد:« در صحنه پنالتی ابراهیمی، مشخص است که همبازیانش قبل از زدن ضربه درون محوطه هستند و باید این پنالتی که درست نبود، تکرار می شد.

 

حمید حاج ملک اولین بازی پخش مستقیم خود را تجربه می کرد.