کارلوس کی روش که بعد از جنجال های فراوان، با حمایت ها و پیگیری های مهدی تاج موفق شد ساختمان سابق ایفمارک را به محلی برای دفتر مربیان تیم ملی تبدیل کند، این روزها پروژه جالب و تازه ای را به ثمر رسانده.

ساختمان ایفمارک قبلا به مکانی برای فیزیوتراپی و استفاده عمومی تبدیل شده بود اما در نهایت پس از کش و قوس های زیاد مقرر شد دفتر مربی تیم ملی بزرگسالان در آن ساختمان باشد.

 

حالا کارلوس کی روش با طرحی جدید قرار است این دفتر را با تیم های ملی فوتبال رده های سنی مختلف شریک شود. او از مسئولین ذی ربط خواسته است که اتاق بندی دفتر به گونه ای باشد که تمامی مربیان تیم های پایه اعم از امید،جوانان،نوجوانان و نونهالان بتوانند فعالیت های خود را آنجا سازمان دهی کنند.بدون شک این اقدام خوب و حرفه ای کارلوس کی روش می تواند سبب همدلی و همراهی و اتحاد بیشتر میان تیم های ملی رده های سنی گوناگون شود.به گونه ای که سایر سرمربیان می توانند از تجربه و علم روز کی روش استفاده کنند و کی روش هم بیش از پیش از وضعیت فوتبال پایه ایران آگاه می شود.اتفاقی که قطعا در آینده نزدیک می توان باعث ترقی و رشد فوتبال ملی ایران شود.