"وحید امیری به دربی نرسید / تسویه حساب برانکو و آخرین خشاب منصوریان"، تیترهای امروز روزنامه ایران ورزشی بودند.