برانکو ایوانکوویچ ششمین مربی تاریخ پرسپولیس است که حضور در چهارمین دربی اش را تجربه می کند. از جمع 5 نفر قبلی، یک نفر برنده دربی چهارمش شد و یک نفر در چهارمین دربی اش شکست خورده است. 3 نفر دیگر هم مساوی کردند. هیچکدام از این 5 نفر قبلی با کارنامه برانکو شامل 2 برد و یک مساوی وارد دربی چهارم نشده بودند.

 

برد:

حمید درخشان در دربی شماره 79 (او از 3 دربی قبلی اش، یک برد و 2 مساوی داشت)

 

باخت:

آلن راجرز در دربی شماره 11 (او در 3 دربی قبلی اش، 2 برد و یک باخت کسب کرده بود)

 

مساوی:

مهراب شاهرخی در دربی شماره 24 (او از 3 دربی قبلی اش، یک برد داشت و 2 باخت)؛ علی پروین در دربی شماره 28 (او در 3 دربی قبلی اش، یک برد، یک باخت و یک مساوی کسب کرده بود)؛ علی دایی در دربی شماره 77 (او در 3 دربی قبلی اش، یک برد و 2 باخت کسب کرده بود)