آمار و ارقام همه نشان می دهند که در نیمه دوم بازیهای سرخابی، تا چه اندازه شرایط بازی محتاطانه تغییر می کند. زیرا دو تیم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند.

در تاریخ دربی و از 159 گلی که دو تیم به ثمر رساند، 36 گل از دقیقه 80 تا سوت پایان وقت قانونی به ثمر رسیده و این یعنی 0.22 درصد گل ها در 10 دقیقه پایانی به ثمر رسیده شده است. تنها لحظاتی که دربی واقعا دربی می شود!