سیدجلال حسینى علیرغم درد در ناحیه سینه برابر تراکتور نیز بازى کرد تا وضعیت او بدتر شود و حضورش در دربى در ابهام قرار گیرد.

 

مدافع ملى پوش پرسپولیس به دلیل این مصدومیت در دیدار با چین نیز از سوى کى روش نیمکت نشین شده بود که در ادامه به دلیل مصدومیت منتظرى مجبور به حضور در ترکیب شده بود.

 

باید دید کادرپزشکى پرسپولیس چه تمهیداتى براى آماده سازى این بازیکن پیش از دربى خواهد اندیشید.