سید جلال حسینی که در بازی تیم ملی مقابل چین، از ناحیه دنده آسیب دیده بود، عصر دیروز و بعد از MRI در تمرینات گروهی شرکت کرد تا به احتمال بازی کردنش مقابل تراکتورسازی قوت ببخشد.

قرار است پس از تمرین امروز پرسپولیس، وضعیت نهایی وی برای بازی تراکتورسازی مشخض شود.

با این وجود، حضور این بازیکن در تمرین دیروز، خبر خوبی برای پرسپولیس و هواداران است.