با توجه به پیشنهاد اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال و همچنین با حکم گودرزی وزیر ورزش و جوانان رضا افتخاری به عنوان مدیر عامل استقلال تهران منصوب و حکم وی امضا شد.

از این پس افتخاری تمام اختیارات یک مدیر عامل را برای رسیدگی به کارهای باشگاه استقلال تهران خواهد داشت و به نوعی می توان گفت باشگاه استقلال با انجام این کار سر و سامان می گیرد.