محمد حسین کنعانی زادگان که روز گذشته تحت عمل جراحی مینیسک قرار گرفت، از فهرست استقلال خارج شد.

خروج کنعانی زادگان به صورت توافقی صورت گرفته و این بازیکن در صورت بهبود تا نیم فصل به لیست استقلال برمی گردد.

این دقیقا همان اتفاقی است که استقلالی ها برای روزبه چشمی در نظر دارند.