مسابقات المپیک ریو با گرمی خاصی در حال پی گیری است. در ادامه عکس های جالبی از حضور ورزشکاران زن در این مسابقات را مشاهده می کنید.

 شکار لحظه ها از ورزشکاران زن المپیک ریو

شکار لحظه ها از ورزشکاران زن المپیک ریو

شکار لحظه ها از ورزشکاران زن المپیک ریو

شکار لحظه ها از ورزشکاران زن المپیک ریو

شکار لحظه ها از ورزشکاران زن المپیک ریو

ورزشکاران زن المپیک ریو

شکار لحظه ها از ورزشکاران زن المپیک ریو