در میان ارقام عجیب و غریبی که برای برخی از بازیکنان دیده می شد، بایستی به برخی بازیکنان خاص اشاره کرد که نکات جالبی در قراردادشان هست. از مهدی طارمی که بگذریم که مدیر برنامه هایش پیش تر رقم حدود دو میلیارد برای هر فصل را پیش از حضور او در ترکیه برای تمدید قراردادش با پرسپولیس عنوان کرد و در حال حاضر عدد 900 میلیون در سایت سازمان لیگ در مقابل نام این فروارد ثبت شده است به شیمبایی می رسیم که رقم یک میلیارد و سیصد میلیونی ذوب آهن را رد کرده است و با رقم 700 میلیون به گسترش پیوسته است.

ذوب آهن خود پیشنهاد یک میلیارد و سیصدی به شیمبا را تایید می کند. از طرف دیگر خسوس دروازه بان این تیم نیز تنها با 600 میلیون رهسپار گسترش شده است که به نظر می رسد این رقم نیز با توجه به تیمهای خواهان خسوس عدد واقعی قرارداد او نباشد!