این مساله با واکنش کاربران در فضای مجازی همراه بود تا وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه در برخی موارد کامنت‌های زیادی علیه وی منتشر می‌شود، تصریح کرد: در برخی موارد مثل فوتبال علیه من 180 هزار کامنت می‌گذارند که چرا نگذاشتی یک بازیکن 180 میلیونی با 900 میلیون تومان قرارداد ببندد.

 

اینکه وزیر ورزش از یک بازیکن 180 میلیونی نام می برد که ادعای دریافت مبلغی 5 برابر آن را داشته، نکته مهمی است که البته کشف اسم این بازیکن چندان سخت نیست. بازیکنی که با انتشار ارقام قراردادها مشخص خواهد شد که چند برابر فصل قبل خود پول گرفته است.