طبق وعده ای که استقلالی ها داده بودند روز جمعه گذشته باید مراسم رونمایی از پیراهن استقلال برای فصل جدید برگزار می شد. در این مراسم باید شماره بازیکنان را هم به صورت رسمی اعلام می کردند ولی این اتفاق نیفتاد. این برای سومین سال متوالی بود که این اتفاق می افتد. سوالی که از افشارزاده مدیرعامل استقلال پیش می آید این است که آیا باشگاه استقلال، توان برگزاری یک مراسم رونمایی از پیراهن ها و واگذاری شماره ها به بازیکنان را ندارد؟ چنین چیزی قابل باور نیست و قطعا افشارزاده بهتر می تواند در این باره توضیح بدهد. اگر این اتفاق برای یک فصل می افتاد، می شد گفت اتفاقی بوده و برنامه ها جور نشده ولی وقتی سه سال این اتفاق تکرار شده، ناگفته پیداست که عوامل دیگری هم آن دخیل هستند. البته گفته می شود غیبت فرهاد مجیدی یکی از دلایلی بوده که در تعطیلی این مراسم، بی تاثیر نبوده است. در هر صورت بی شک افشارزاده می تواند در این باره توضیحات روشن تری بدهد. آخرین بار استقلالی ها در سال ۹۱ مراسم رونمایی از پیراهن خود را برگزار کردند. امسال هم با توجه به حضور منصوریان و جذب تعدادی ستاره و پرستاره شدن استقلال، وقت آن رسیده بود تا مراسم خوبی برگزار شود ولی این اتفاق رخ نداد.