علی کریمی در موسسه خیریه لیلا بلوکات

علی کریمی در موسسه مهر لیلا با مدیریت لیلا بلوکات حضور پیدا کرد

علی کریمی در موسسه خیریه لیلا بلوکات، علی کریمی بازیکن اسبق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس امروز در خیریه مهر لیلا به مدیریت لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون حضور پیدا کرد و ساعتی را با کودکان مبتلا به MS و سرطان گذراند و به آن ها دلگرمی داد.

علی کریمی همواره یکی از ثابت قدم ترین اشخاص در امور اینچنینی بوده است. وی در باره حضورش اظهار داشت: این کودکان، عزیزترین و معصوم ترین موجودات روی زمین هستند.