تیتر یک روزنامه خبر ورزشی با عنوان کاپیتان آبی ها هم بدل پیدا کرد/ کلاهبرداری با اسم مهدی رحمتی بازتاب خاص خودش را داشت. طوری که این خبر به اردوی تیم استقلال در کشور ارمنستان هم رسید. اما ماجرا چیست؟

بعد از ظهر دیروز یک نفر با یک شماره اعتباری به مدیرعامل یکی از باشگاه های تهرانی پیامک داده بود من سیدمهدی رحمتی هستم و با شما کار دارم. پس از یک دقیقه هم با همان شماره روی موبایل مدیرعامل باشگاه مذکور تماس گرفت و گفت که چند تن از دوستانش که بازیکنان خوبی هستند بدون تیم مانده اند و پیشنهاد می کند آنها را به خدمت بگیرند. مدیرعامل که به قضیه مشکوک بود در حضور سرپرست و مدیر رسانه ای باشگاه صدای فرد تماس گیرنده را روی اسپیکر گذاشته بود. آنها هم که بالاخره رحمتی را می شناختند به مدیرعامل گفتند این صدای رحمتی نیست ضمن اینکه کاپیتان استقلال با تیمش در پرواز تهران- ایروان حضور دارد و چگونه می تواند الان با شما تلفنی صحبت کند. گویا این اولین بار نبود که این فرد با اسم مهدی رحمتی دست به چنین کاری زده بود. با پیگیری های به عمل آمده خیلی زود مشخص شد (م.قرغابی) پارسال هم در تماس با دو باشگاه سعی داشته با سوءاستفاده از نام سیدمهدی رحمتی بازیکن معرفی کند. اما چگونه این فرد شناسایی شده است. بازیکنانی که او به باشگاه ها معرفی کرده مشخص هستند. در تماس و پیگیری با این بازیکنان مشخص شد چه کسی به آنها قول داده تیم پیداکند. به نظر می رسد در بازگشت تیم استقلال به تهران کاپیتان این تیم از طریق قانونی پیگیر سوءاستفاده های این فرد از اعتبار و اسمش باشد.