علی کریمی با عقد قراردادی ٤ ساله رسما به دیناموزاگرب کرواسی پیوست.

کریمی امروز صبح تست پزشکی داد و دقایقی پیش هم قراداد خود را امضا کرد.

وی در انتظار صدور آی تی سی از باشگاه سپاهان است.

علی کریمی رسما به دیناموزاگرب پیوست

علی کریمی رسما به دیناموزاگرب پیوست