در جریان دیدار فرانسه و سوئیس توپ بازی به شکل عجیبی و به راحتی پنچر شد و پیراهن بازیکن سوئیس در برخوردی معولی پاره شد تا شب بدی برای تولیدکنندگان ورزشی رقم بخورد.

این اتفاق در حالی برای اجناس ورزشی رخ داد که هر دو تولید کننده ورزشی از برند های معروف بازار جهان به حساب می‌آیند. در جریان بازی این اتفاق 3 بار رخ داد.

اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

شب بدی برای تولیدکنندگان ورزشی برند های معروف بازار جهان

 

اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

 اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

شبی بد برای تولیدکنندگان ورزشی برند های معروف

 اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

 اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

شبی بد برای تولیدکنندگان ورزشی

اتفاق نادر در دیدار‌ فرانسه و سوئیس

شب بدی برای تولیدکنندگان ورزشی برند های معروف بازار جهان