آبان سال گذشته ماموران پلیس تهران در جریان قتل دو مرد در معامله اشیا عتیقه در تهران قرار گرفتند.

با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات برای دستگیری قاتلان این دو مرد آغاز شد. در حالی که تحقیقات ادامه داشت ماموران متوجه شدند 6 مرد افغان در این قتل ها دست داشته و قصد دارد در جریان یک معامله مرگبار دیگر سومین طعمه خود را در حوالی میدان گل نبی به قتل برسانند.

با به دست آمدن این سرنخ ماموران در قرار معامله اشیا عتیقه حاضر شدند و توانستند مردان افغان را دستگیر کنند. در این عملیات یکی از متهمان نیز هنگام فرار با شلیک ماموران جانش را از دست داد.

در ادامه با انتقال متهمان به دادسرای امور جنایی آنها در حضور بازپرس شعبه هفتم به قتل دو مرد با انگیزه سرقت اعتراف کردند اما مدعی شدند قتل ها توسط محمود همدستشان که با شلیک ماموران کشته شد، انجام شده است.

در ادامه تحقیقات جنایی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی با بررسی پرونده های گذشته توانستند ردپای چهار مرد افغان  رادر گروگانگیری و قتل امید دربندی بازیکن سابق تیم جوانان سایپا به دست آورند.

 در سال 92 چند مرد افغان پس از ربودن امید از خانواده اش درخواست 100 میلیون پول کردند،اما 4 روز بعد جسد این بازیکن فوتبال در چاهی در حوالی کهریزک کشف شد.

کارآگاهان جنایی با بررسی صدای مرد گروگانگیر که با خانواده امید تماس گرفته بود متوجه شدند صدای این فرد شباهت خاصی به یکی از اعضای باند معامله عتیقه مرگبار دارد.

با به دست آمدن این سرنخ ماموران تحقیقاتشان از مردان افغان در مورد قتل بازیکن فوتبال آغاز کردند.

همچنین  با توجه به احتمال ارتکاب جریان دیگر از سوی مردان افغان، سعید احمد بیگی بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران دستور انتشار بدون پوشش متهمان را صادر و از شهروندانی که اطلاعاتی از این افراد دارند یا از سوی آنها مورد سرقت قرار گرفته شده اند خواست به اداره  دهم پلیس آگاهی تهران مراجعه کنند.