سوشا مکانی که در دو فصل گذشته با انواع و اقسام حواشی در جمع پرسپولیسی ها روبرو بود امروز برای تعیین تکلیف خود به باشگاه رفت.

نکته جالب درباره این دروازه بان اینکه او با لباسی ساده و بدون ظواهر خاصی و البته قیافه ای مظلوم پا به باشگاه گذاشت و با مسئولان پرسپولیس دیدار کرد.

چهره جدید سوشا مکانی

 چهره جدید سوشا مکانی