از نکات جالب توجه بازی آرژانتین و پاناما در کوپاآمریکا به اهتزار درآمدن پرچم مقدس کشورمان در بین تماشاگران بود که بدون شک کار هموطنان عزیز مقیم آمریکا بوده است.

 اهتزاز پرچم ایران در کوپا آمریکا 2016