فروشندگان آلمانی در کنار برگزاری جام ملت های اروپا برای تشویق تیم شان از هیچ چیز کم نگذاشتند. در این بین برخی از طرفداران از هنر میوه آرایی کمک گرفتند و پرچم کشورشان را شبیه سازی کردند.

لازم به ذکر است؛ اولین بازی تیم  آلمان در جام ملت های اروپا امشب مقابل اوکراین برگزار می شود.

تب جام ملت های اروپا به میوه ها هم رسید