بختیار رحمانی در پیامی از فرهاد مجیدی تشکر کرد.

وی در این باره در پیامی نوشت: فرارسیدن ماه مهمانی خدا مبارک، از لطف شما هواداران سپاسگزارم، به امید تکرار در ساختن استقلالی که هواداران راضی و نتایج خوب بگیره امده ام و قبل از ما بازیکنان و مربیان بزرگی این مهم را انجام داده اند. که یکی از انها اقای فرهاد مجیدی که در قلب شما هواداران و من جایی داشته و دارد.