علی دایی دیروز در رستوران خود در تجریش جشن تولدی به مناسبت 50 سالگی احمدرضا عابدزاده برگزار کرد که در آن بازیکنان تیم ملی 98 حضور داشتند.

کریم باقری، افشین پیروانی و ... از جمله بازیکنان اسبقی بودند که در این تولد حضور یافتند و 50 سالگی احمدرضا عابدزاده را به او تبریک گفتند.

 جشن تولدی که دایی برای عابدزاده گرفت

 جشن تولد 50 سالگی احمدرضا عابدزاده

 

 جشن تولدی که دایی برای عابدزاده گرفت

تولد 50 سالگی احمدرضا عابدزاده

جشن تولدی که دایی برای عابدزاده گرفت

 جشن تولد احمدرضا عابدزاده